Tennix gaat uit van een op maat gesneden aanpak vanuit een sterke persoonlijke en individuele focus: Alles wat nodig is om een springplank te creëren voor een speler richting het ambitieniveau. Dit houdt in dat verder gekeken wordt dan tennis alleen. Het ontwikkelen van een speler vindt niet alleen óp, maar ook naast de baan plaats. Een lange termijnvisie is hiervoor erg belangrijk.

Tennix heeft een programma ontwikkeld waarin meerdere aspecten die nodig zijn om een speler beter te maken worden geïntegreerd. Dit houdt in dat er bijvoorbeeld op het gebied van fysieke en mentale training wordt samengewerkt met professionals.